fbpx

> GIẢI NGÂN NHANH CHÓNG > LÃI SUẤT THẤP Vay ngay Vay bằng xe ô tô

CHI PHÍ VAY TẠI JAMBALA NHƯ THẾ NÀO

Chi phí vay Jambala rất linh hoạt theo giá trị khoản vay, thời gian vay và số tiền vay với lãi suất chỉ 1,67%/tháng. Chi phí vay tính theo dư nợ giảm dần theo bảng minh hoạ cho gói vay 10 triệu, kỳ hạn 6 tháng dưới đây:

BẢNG MINH HỌA LÃI SUẤT VAY BẰNG ĐĂNG KÝ XE MÁY

Số tiền vay 10.000.000 đồng – Thời hạn vay 6 tháng

Kỳ trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Gốc trả trong kỳ Dư nợ gốc cuối kỳ Tiền lãi trong kỳ Tổng tiền trả trong kỳ
1 10,000,000 1,666,667 8,333,333 167,000 1,833,667
2 8,333,333 1,666,667 6,666,667 139,167 1,805,833
3 6,666,667 1,666,667 5,000,000 111,333 1,778,000
4 5,000,000 1,666,667 3,333,333 83,500 1,750,167
5 3,333,333 1,666,667 1,666,667 55,667 1,722,333
6 1,666,667 1,666,667 27,833 1,694,500

Tổng cộng

10,000,000 25,000,000 584,500 10,584,500

– Đơn vị: Đồng

– Lãi tính theo dư nợ giảm dần

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI