fbpx

JAMBALA thành lập với sứ mệnh cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cấp bách với chi phí lãi vay thấp, thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh chóng. Về JAMBALA

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA JAMBALA

Cho vay cầm cố

Jambala đã và đang nỗ lực hàng ngày để cung cấp các sản phẩm cho vay cầm cố đáp ứng các nhu cầu cấp bách của khách hàng với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng nhằm đóng góp vào công tác phòng chống và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

Tư vấn tài chính

Jambala đã và đang nỗ lực hàng ngày để cung cấp các sản phẩm cho vay cầm cố đáp ứng các nhu cầu cấp bách của khách hàng với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng nhằm đóng góp vào công tác phòng chống và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

Tư vấn bảo hiểm

Jambala đã và đang nỗ lực hàng ngày để cung cấp các sản phẩm cho vay cầm cố đáp ứng các nhu cầu cấp bách của khách hàng với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng nhằm đóng góp vào công tác phòng chống và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

Tư vấn fintech

Jambala đã và đang nỗ lực hàng ngày để cung cấp các sản phẩm cho vay cầm cố đáp ứng các nhu cầu cấp bách của khách hàng với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng nhằm đóng góp vào công tác phòng chống và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

CHO VAY CẦM ĐỒ

Cho vay cầm cố xe ô tô

  • Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Jambala đã tập trung đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho các khách hàng mọi lúc mọi nơi.
  • Jambala đã nỗ lực và miệt mài từ những bước đi đầu tiên làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt và tư vấn các giải pháp tài chính tin cậy.

Cho vay cầm cố xe máy

  • Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Jambala đã tập trung đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho các khách hàng mọi lúc mọi nơi.
  • Jambala đã nỗ lực và miệt mài từ những bước đi đầu tiên làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt và tư vấn các giải pháp tài chính tin cậy.

Cho vay cầm cố điện thoại/ laptop/ máy ảnh

  • Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Jambala đã tập trung đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho các khách hàng mọi lúc mọi nơi.
  • Jambala đã nỗ lực và miệt mài từ những bước đi đầu tiên làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt và tư vấn các giải pháp tài chính tin cậy.

Cho vay cầm cố đồng hồ/ trang sức

  • Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Jambala đã tập trung đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho các khách hàng mọi lúc mọi nơi.
  • Jambala đã nỗ lực và miệt mài từ những bước đi đầu tiên làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt và tư vấn các giải pháp tài chính tin cậy.

TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Các chuyên gia của Jambala sẽ tư vấn các giải pháp, công cụ quản lý tài chính cá nhân và tư vấn, thẩm định các phương án đầu tư cho khách hàng… để mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính tốt nhất.

TIN TỨC JAMBALA

Cầm cố tài sản là gì ? Quy định về đối...

0
Cầm cố tài sản là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó bên có nghĩa vụ giao tài sản là động...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

0
Dịch vụ cầm đồ là một trong những hoạt động tài chính hợp pháp và phải tuân thủ các điều kiện chặt chẽ. Dưới...

Lãi suất cho vay không vượt quá 150% lãi suất cơ...

0
Khi cho vay, bên cho vay phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về lãi suất cho vay. Nếu cho vay với...